Tag Archives: Trương Trọng Nghĩa

Ưu đãi casino ở 3 đặc khu là không đáng?

Ưu đãi cho kinh doanh casino trong các đặc khu là một trong những nội dung làm “nóng” nghị trường khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận với kỳ vọng được thông qua tại Kỳ […]