Tag Archives: người Việt Nam

Người Việt Nam chơi casino phải chứng minh thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2017. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh casino phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm […]