Tag Archives: las vegas sands

Sắp thí điểm mở cửa casino cho người Việt?

Hiện casino này vẫn chưa được xây dựng. Cho tới nay, có một số casino hoạt động ở Việt Nam, nhưng chỉ mở cửa cho người nước ngoài. Sự nới lỏng này, nếu xảy ra, được đánh giá sẽ thúc đẩy tạo việc làm, thúc đẩy hoạt động du lịch và tăng nguồn thu từ […]