Tag Archives: đề xuất

Dự án Laguna Lăng Cô tăng vốn lên 2 tỷ USD và bổ sung thêm hạng mục casino

Theo tờ trình của UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng và Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã thống nhất chủ trương ủng hộ đề xuất tăng vốn lên 2 tỷ USD cho dự á Laguda Lăng Cô và hai Bộ cũng đề nghị Laguna Việt Nam tiến hành các thủ tục để bổ […]